Obchodní podmínky Pohybového studia pod Radnicí

Nákup kreditu

Zákazníci, kteří chtějí využívat rezervační systém, se musí zaregistrovat (on-line na našich internetových stránkách nebo na recepci) - systém na uvedenou e-mailovou adresu pošle unikátní čtyřmístný PIN kód pomocí kterého se budete moci přihlásit do systému.

Pro možnost on-line rezervace jednotlivých cvičení (akcí) je nutné složit na recepci částku pro nakoupení kreditu. Zaregistrovaní klienti bez nakoupeného kreditu nemohou provádět rezervaci a riskují tak, že se na vybrané cvičení (akci) nedostanou.

Zákazníci, kteří chtějí uplatňovat nárok na seniorské ceny, se mohou zaregistrovat jako ostatní, jejich účet v rezervačním systému bude označen jako “seniorský” na recepci studia po předložení potvrzení o věku (63+).

Platnost kreditu jsou tři měsíce od posledního zakoupení kreditu. Zakoupený kredit nevyčerpaný po uplynutí platnosti nelze prodloužit ani vrátit.

Rezervace

Zaregistrovaní klienti s nakoupeným kreditem si mohou jednotlivé hodiny rezervovat on-line, pouze však na vybranou akci jedno místo.

Lze zajistit, aby na jeden účet bylo možné rezervovat až tři místa, potřebnou změnu účtu v rezervačním systému je nutné dohodnout na recepci.

Akci lze rezervovat bez nutnosti osobního či telefonického potvrzení dané rezervace.

Po rezervaci požadované akce vám systém automaticky pošle e-mail s potvrzením vaší rezervace.

Při zrušení jednotlivé akce provozovatelem budete o této změně informováni prostřednictvím e-mailu či sms zprávou.

Rezervace přes online rezervační systém je považována za závaznou!

Danou rezervaci můžete zrušit (viz Storno podmínky) přes online rezervační systém, ve výjimečných případech na baru studia nebo telefonicky, (avšak nejpozději 12 hodin před začátkem lekce). Rezervace nelze rušit e-mailem!

Storno podmínky

Rezervovanou akci můžete stornovat v rezervačním systému. Pokud svoji rezervaci nezrušíte nejpozději 12 hodin před začátkem lekce, bude Vám automaticky odečtena cena za tuto akci v plné výši.

Pokud si akci zarezervujete nedopatřením, lze tuto akci bez jakékoliv sankce obratem zrušit.

Dodatky

Při zneužití rezervačního systému si Pohybové studio po Radnicí vyhrazuje právo zrušit přístup do systému odebráním uživatelského jména a hesla.

Pohybové studio pod Radnicí si vyhrazuje právo na pozdější změnu výše uvedených pravidel pro používání online rezervačního systému.

Upozornění

Účastník cvičebních lekcí v Pohybovém studiu pod Radnicí, pod vedením kvalifikovaných instruktorů prohlašuje, že si je vědom svého zdravotního stavu a že se cvičení účastní na vlastní odpovědnost a vlastní riziko. Intenzitu cvičení si každý účastník přizpůsobí svým schopnostem a taktéž svému aktuálnímu zdravotnímu stavu.

Případné zdravotní omezení (nemoc, úraz, omezenou pohyblivost, těhotenství apod.) je účastník povinný konzultovat se svým lékařem a informovat o nich instruktora před začátkem činnosti (v případě, že ji lékař povolí). Instruktor nenese žádnou odpovědnost za případné zdravotní problémy vzniklé během lekce nebo po ní.

Osobám mladším 18-ti let je účast na lekcích dovolená jen v doprovodu a na odpovědnost rodiče nebo jiné dospělé osoby. Pohyb dětí v prostorech konání lekce je výlučně na odpovědnost rodiče nebo jiné dospělé osoby, která dítě na lekci doprovází.

Instruktor nenese žádnou odpovědnost za případné škody na zdraví a majetku způsobené dětmi bez dozoru. Taktéž za osobní věci odložené v šatně si zodpovídá účastník.

Účastník lekce je povinný dbát pokynů instruktora a vstupovat do prostorů ve vhodném sportovním oblečení a obuvi.

Účastník zaplacením vstupného na lekci vyjadřuje souhlas s výše uvedeným prohlášením.

Klient souhlasí s tím, že mu budou posílány informace týkající se provozu Pohybového studia pod Radnicí.

© 2012-2017 Pohybové Studio Pod Radnicí. Rezervační systém TravelSoft Fitness 3.6.